Läromedlet Vekst

Cappelen Damm Undervisning

Det handlar om arbetslivet, hur man förhåller sig till varandra, hur man uttrycker känslor och hanterar sociala situationer. Till läromedlet Vekst, tre böcker, för barn och ungdomsarbetere.