Läromedel. Vård och omsorg

Sanoma Utbildning, i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Illustrationer till läromedlet Vård och omsorg 1-3, för gymnasiesärskolan. Torsten och hans värld. Här handlar det mycket om äldre, från hygien till etik.