Små böcker om handikapp

Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Böcker i Pixi-format för barn. För att öka på förståelsen för hur det är att ha ett handikapp.