Region Örebro län

Illustrationer, annonser, broschyrer och informationskampanjer till en av mina största kunder. En samling arbeten till både intern och extern information.

Någon annan behöver ditt återbud
Information om att en avgift kommer att tas ut om du missar att lämna återbud till din besökstid. Annons och affisch.

Säkrare mätning
Utbildningsmaterial i säkrare mätmetoder för vårdpersonal.

Mina vårdkontakter-kampanj
Informationskampanj inför vårdens webbtjänst Mina vårdkontakter.

Råd om vård
Annons. Hur man på olika sätt kan komma i kontakt med vården.

Samverkan
Tre sjukhus i samverkan. Informationsfolder.