Läromedel till gymnasiesärskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läromedel till gymnasiesärskolans individuella program, geografi och samhällskunskap.
Här är det viktigt att anpassa illustrationerna efter elevernas förmåga att läsa bilderna. Enkla bilder, inga störande detaljer med svårtolkade skuggor eller svåra perspektiv.