Läromedel till gymnasiesärskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten Läromedel till gymnasiesärskolans individuella program, geografi och samhällskunskap. Här är det viktigt att anpassa illustrationerna efter elevernas förmåga att läsa bilderna. Enkla bilder, inga störande detaljer med svårtolkade skuggor eller svåra perspektiv.  

Läs vidare

Servicecenter

Region Örebro län har skapat ett internt Servicecenter för supportfunktioner. Det behövdes en symbol och illustrationer som hjälper till att förklara. Det blev bland annat två leende servicevänliga figurer som är kusiner med Region Örebro läns logga.

Läs vidare

Läromedlet Vekst

Cappelen Damm Undervisning Det handlar om arbetslivet, hur man förhåller sig till varandra, hur man uttrycker känslor och hanterar sociala situationer. Till läromedlet Vekst, tre böcker, för barn och ungdomsarbetere.

Läs vidare